Link til ny kronik i Politiken: Skt Hanstholm   ….Middles, igen…suk. Jeg skrev den første indsigelse i 2005 sammen med Rasmus J. I et kaotisk ræs mod deadline plottede jeg efter bedste evner krydser ind på et kort som alternativ til Havnens daværende projektdesign, som på ingen måder havde tænkt i hensyn til surferne (eller i vindenergi-optimering). Jeg er glad for, at vi var med til at skyde det forslag ned, der om muligt havde været en endnu dårligere situation end det nuværende, og at vi fik parterne til at indse, at der findes endnu en interessent-gruppe, som skal medtages i en VVM-analyse, nemlig 1000-vis af surfere på træk fra nær og fjern. Men jeg er skuffet over, at vi nu 12 år senere, stadig ikke har formået at mobilisere en bedre modstand mod industrialiseringen af netop det stykke kyst. Jeg er ærgerlig over, at surferne stadig ikke er bedre til at organisere sig (seriøst og samlet) omkring en sag 30 år efter, at jeg var med til at sætte DBO i søen (og senere KBDK). Vi er trods alt så mange flere i dag, flere voksne veluddannede og med bedre muligheder end nogensinde for kommunikation på tværs af geografien. Individualister er farlige, fordi enkeltpersoner kører trætte og mister overblik. Jeg forsøgte igen i 2013 at etablere en proaktiv ingeniør-gruppe på tværs af surf discipliner og landsdele, som kunne komme med modspil til de dengang 10 (!) projekterede kæmpemøller, men der var aldrig nogen, som rigtigt greb stafetten til at koordinere en teknisk indsats. Det nuværende projektdesign er jo ikke kommet ud af en brændende busk som svaret på alting…det kunne sagtens se anderledes ud! Suboptimering er risikoen, når kysterne privatiseres omkring en havn. Jeg håber for kommende surf-generationer, at de ny-organiserede kræfter i Save Middles kan løfte potentialet for Cold Hawaii på tværs af alle andre interesser.
Så allermest skuffet er jeg over det danske demokrati, som tillader lokale studehandler og kommercielle suboptimeringer, der ikke er tænkt i almenvellets interesse. I samme periode er flere surfere blevet truet på deres ansættelse i private virksomheder, hvis de har vovet at pippe om projektforslagenes konsekvenser, og lokale har lukket mundet i angst for at miste ægtefællens job i Thisted kommune. Det burde være en naturlig opgave for en kommune at planlægge i langsigtede helheder og være sig det større samfundsansvar bevidst. Det bliver jo alle danskeres skattekroner, som i mange år fremover skal finansiere Hanstholm Havn med 25 øre pr kwh time. Og det er pga. udløbet af denne gamle støtteordning, at Havn og Kommune nu har forceret processen og stiller møller op inden udløbsfristen pr. februar 2018. Det er derfor, de ikke har tid til (eller prioriterer) at optimere placeringen og foreslår virkeligt besynderlige lappeløsninger med at slukke møller på visse dage for at råde bod på miseren overfor deres eget brand som Cold Hawaii, der har fået udkantsstøtte i årevis. Jeg kommer aldrig til at synes, at anlægsprojekter i denne skala (med massiv statslig finansiering) er et ”lokalt anliggende”, som man ikke skal blande sig i, som nogen har diskuteret herinde – tværtimod, det er vores alle sammen kyst (og luftrum)! Det er også de tyske surferes kyst, da møller og lokaludvikling også bygger på EU-støtte. At ”blande sig” er efter min mening grundprincip i et demokrati og borgerpligt i et civiliseret samfund.

Min holdning (og mission med kroniken) er, at dette projekt er slet ikke et lokalt anliggende, og derfor skriver jeg også til større aktører for at forklare, hvorfor denne sag er dybere end blot en forkælet modstand mod møller på en hvilken som helst kyst. Man kunne sammenligne med, hvis nogen begyndte at spekulere i, at Tivoli i København ikke udnytter potentialet for det stykke grund i forhold til, hvis man byggede området til med kontorer og hoteller, som virkeligt kunne slæbe nogle skattekroner hjem til kommunekassen og skabe arbejdspladser og forbedre forhold i på kommunens skoler, plejehjem og institutioner. Tivoli benyttes alligevel bare til “pjat og halløj” for turister og provinsboere, så man kan sagtens opstille en forretningsmodel, hvor de istedet må finde et sted at more sig ude i provinsen, hvor de selv bor… Sådan tænker man jo ikke om et land – der er ting, vi har fælles. Og ting hænger sammen i komplekse systemer og lange tidsperspektiver – turisme, erhverv, tilflytning osv. Ligeså kortsigtet for Danmark det ville være at lave kontorbyggeri i 150 m højde (50+ etager) på Tivoli-grunden, ligeså kortsigtet er det for Danmark at smadre Hanstholm og Cold Hawaiis eksistensgrundlag. Også derfor jeg skriver i en “københavner avis”, som har en vis gennemslagskraft i landspolitik. Dog ville jeg ønske, at en mere erhvervs- og business rettet avis ville interessere sig for forretningspotentialet i øko-tursimen, så man kunne få en investor målgruppe gjort interesserede. Som det er nu kommer vores presseomtale kun til at fremstå, som om vi er usympatiske modstandere af vindenergi, der jo ellers er noget af det største i tiden…og det er jo absolut ikke tilfældet.

Det paradoksale er, at de lokale nu skræmmer de eneste reelle tilflyttere væk, som kommer af oprigtig kærlighed til områdets oprindelige natur, og som virkeligt værdsætter det barske klima. Der bliver kun røvere og soldater tilbage i Hanstholm og omegn, når det hele bliver et stort, øde industriområde. De mest seriøse surfprofiler har allerede vendt blikket i retning af udlandet istedet for, og så smuldrer fundamentet for en stærk tilflytter kultur i hele regionen af unge familier. Folk søger jo også hinandens fællesskab, og hvis det udtyndes, så går udviklingen hurtigt i den forkerte retning. Klitmøller er jo kun blevet stort, fordi folk har kunnet surfe i Hanstholm i de rigtige vindretninger. Det er det, som politikerne aldrig kommer til at forstå…

Egebjerg

Del gerne
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar